شماره نام عنوان لینک دانلود
1 پروفسوریوشی ناگا ایتانو بهترین راهکارها در خدمات مداخله زودهنگام خانواده محور
2

دکتر هلزینگر،دکترمولر،دکتر کار، دکتر سیور

پروفسور یوشی ناگا ایتانو 

بررسی طولی میزان بکارگیری و التزام به اصول مداخله زودهنگام خانواده محورFCEI درکشورهای مختلف جهان                                              
3 دکتراستفان السون رشداجتماعی و هیجانی کودکان در روند مداخله زودهنگام:لزوم مشارکت همه خانواده،همه کودک و همه تیم 
4 دکتربرک کتابخوانی آنلاین تعاملی مادرکودک:راهکارهای والدین کودکان کم شنوا برای آشنایی کودک با متون نوشته شده
5 دکتربری ودکترولز ارزیابی و راهبری کودکان بانوروپاتی شنوایی
6 دکتربکر و دکترگانتر غربالگری شنوایی نوزادان،کاشت حلزون و آموزش های زودهنکام دو حسی و دو زبانه
7 دکتر زی در و دکتر ریف درک رشدهیجانی اجتماعی در خردسالان با کم شنوایی متوسط
8

دکتر لیچرت

پایش ویدئویی میزان پیشرفت کودکان کم شنوا و راهکارهای تسهیل رشد زبان توسط والدین
9 دکتربرین بریج ، دکترپنجری ، دکتراستارک تدوین برنامه بهبود دلبستگی  والد - نوزاد کم شنوا
10 دکترهولکمب و دکتر بانسی ول خانواده های دارای فرزند ناشنوا و اجتماع ناشنوایان:اتحادی موفقیت آمیز
11 دکترفولچر ، دکتر نیل بهترین راهکارها برای افزایش مشارکت والدین در برنامه های مداخله زودهنگام
12 دکترسپیرکازمیر مداخلات زودهنگام خانواده محور کانادا برای خانواده ها و کودکان ناشنوا و کم شنوا:حقوق کودک کم شنوا
13 دکتردیویس ، دکترفولچر رشد احساسی و اجتماعی کودک کم شنوا از بدو تولد
14 دکترمیلر مداخله زودهنگام خانواده محوردر نیوزلند
15 دکتر وال رشد اولیه زبان در کودک کم شنوا:از دیدگاه تعاملی و چندحسی
16 دکتر بنسی وال حسهای چندگانه در زبان آموزی
17 دکترفولچر، دکترنیل ، دکترلاسکامب حمایت ازخانواده برای مشارکت هرچه بیشتر دربرنامه های مداخله /توانبخشی زودهنگام
18 دکتر هینترمایر، دکترساریمسکی ، دکترلانگ ارزیابی رشد اجتماعی هیجانی خردسالان ناشنوا / کم شنوا:یک تحقیق گسترده
19 دکتر روت تعامل زودهنگام والد-نوزاد و تاثیرات آن بر رشد مغزی کودک
20 دکتر روهیت ، دکتردانشری ، دکترراجاشکهار دانش و نگرش پیرامون کم شنوایی در کاماتکا
21 دکتررابرت گولینکوف درسهایی از گهواره:تازه های علم پیرامون رشد و تحول زبان
22 دکترفاطمه نیکخو،دکترسعید حسن زاده معرفی برنامه جامع توانبخشی نوایش و اثربخشی آن بر رشد مهارت های ارتباطی، اجتماعی و هیجانی کودکان ناشنوا
23 دکتر رابرت بالدوین تصمیم درست  برای انتخاب رویکرد آموزشی:با چه راهکارهایی میتوان به خانواده کمک کرد تصمیم آگاهانه وصحیحی برای فرزندش بگیرد
24 دکتر شده ، دکترزمیر همکاری دوجانبه متخصصین و والدین در جلسات توانبخشی از راه دور، برنامه توانمندسازی والدین
25 دکتر گرهارد روت تصمیم درست  برای انتخاب رویکرد آموزشی:با چه راهکارهایی میتوان به خانواده کمک کرد تصمیم آگاهانه وصحیحی برای فرزندش بگیرد
26 دکتر بی دالی یافته های مهم پژوهشی از وضعیت کودکان کم شنوا با معلولیت اضافه در اروپا:از سال 2000تا سال 2013
27 دکترگیتا موللی ، زهره یعقوبیان برنامه قصه گویی مبتنی بر گفتگو بصورت آنلاین از طریق تلگرام:تاثیر بر مهارتهای پیش کلامی کودکان زیر 2سال کم شنوا
28

دکتر برایان چای،دکترالیسون سدی

دکتر یوشی ناگا ایتانو

زبان اشاره و زبان شفاهی: رشد زبان بیانی در کودکان کاشت حلزون
29 دکتر هینترمایر ارزیابی رشد هیجانی اجتماعی در نوپایان ناشنوا /کم شنوا
30 دکتر پیتمن شروع مداخله زود هنگام خانواده محور ، پایه های  اصلی موفقیت(براساس برنامهSKI_HI)
31 دکترفاستر، دکتراشتودر هرچه سریعتر،بهتر:تغییرات مورد نیاز در جامعه جهت تشویق به مشارکت زودهنگام خانواده ها،گزارش یک بررسی ملی
32 دکترهولزینگر رشد و تحول زبان و بازی در نوزادان و خردسالان ناشنوا
33

دکتر الن گیل،مایکل برک،استفان اولسون

کارن پوتز

بزرگسالان ناشنوا/کم شنوا در برنامه های مداخله زودهنگام(دورنمای جهانی): سوالاتی که لازم است قبل از شروع کاردرنظر بگیریم
34 دکتر یوشی ناگاایتانو و دکترزارکوفسکی ابزارهایی برای ارتقا کیفیت مراقبت از کودکان کم شنوا/ناشنوا و خانواده های آنان
35 پروفسور یان وندایک توانبخشی و درمان کودکان نابینا-ناشنوا(و چند معلولیتی) براساس رویکرد کودک محور یان وندایک
36 دکترایچر، دکترنیل ، دکترشیپینگ تحول اجتماعی و هیجانی ازبدو تولد:تغییر در دیدگاه های موجود پیرامون کودکان با تاخیر رشدی
37 دکتر یوشی ناگا ایتانو و همکاران آنچه مهم است ، ارتباط با کودک است:نتایج بررسی وسیع کودکان کم شنوا در ایالتهای آمریکا
38 دکتر هوگان برنامه 6 مرحله ای استوک: سفر والدین ازرویا تا واقعیت (براساس برنامه شنیداری کلامیAVT)
39 دکترباون مداخله زودهنگام خانواده محور در خانواده های دوزبانه و با فرهنگهای مختلف
40 دکتر ون درزی،دکتر میسر،دکتردرک پایش میزان رشد و پیشرفت کودکان کم شنوا دربرنامه های توانبخشی
41 دکتر پیتمن مداخله زودهنگام خانواده محور: زیربناهای اصلی موفقیت و برنامه اجرایی کاربردی
42

دکترکلارک،دکترکمرر،دکترجانسون

دکترادواردز،دکترکنا ، دکترلیکاملی

کاشت حلزون درکودکان ناشنوبا مشکلات نورولوژیک پیچیده
43 دکتر کلرک،دکترواترز موسسه کتابخوانی کاندالیس(اتریش)
44 السون و دجرج حمایت والدین وافراد کم شنوای بزرگسال ازدیگر والدین : راه هایی برای افزایش مشارکت والدین درروند توانبخشی
45 دکتر گیتاموللی ، دکترداین برنامه مداخله زودهنگام ایرانی برای شیرخواران کم شنوا و خانواده ها
46 دکتر دیویس ،دکتر فولچر وهمکاران شکل گیری رشد هیجانی و اجتماعی ازبدو تولد:نظریه ذهن
47 دکترزیمانسکی کنارهم گذاشتن تکه های پازل:اوتیسم و کم شنوایی
48 دکتربرک مرکز یادگیری بریتیش کلمبیا:انجمن حمایتی خانه شنوایی
49 دکترزارکوفسکی،دکترلیلومارتین ، دکترهال ارتباط بین برنامه های زبانی زودهنگام وپیامدهای شناختی و زبانشناختی آتی در کودکان کاشت حلزونی
50 دکتر ادر، دکتر مولنگر ترکیوکیت همراهی و همدلی والدین با والدین در استرالیا: پلی برای ارتباط والدین
51 خانم عباسیان گزارش گروه های مجازی والدین +گزارش تجربه واقعی این گروه ها در ایران
52 دکتر نورز مقدمه ای بر بالابردن آگاهی اجتماع و اثرات آن بر روند مداخلات زودهنگام کم شنوایی
53 دکتر سوسن صالحی ارتباط بین مداخلات زودهنگام زبان اشاره و نتایج شناختی و زبانی در کودکان با کاشت حلزون
54 انسیه عبادی ارزیابی و راهبری کودکان با اختلال طیف نوروپاتی شنوایی ( ANSD )
55 دکتر سوسن صالحی توانبخشی کم شنوایی : مروری بر پروتکلهای موجود
56 دکتر گیتا موللی پایش میزان رشد و پیشرفت کودکان کم شنوا در برنامه های توانبخشی
57 انسیه عبادی شروع مداخله زودهنگام خانواده محور ، پایه های اصلی موفقیت براساس برنامه ( SKI * HI )
58 خانم عباسیان - دکتر گیتا موللی همراهی و همدلی والدین با والدین : گزارش گروه های مجازی والدین و تجربه واقعی این گروه ها در ایران
59 دکتر سیروان نجفی Role of "Cross Check" in Early intervention
60 سمینار کرج ده اصل مداخله ی زودهنگام خانواده محور
61    
62